#BananChallenge
Moje stanowisko jest jasne! Nie wolno cenzurować sztuki. Nawet jeśli dziś Dyrektor Muzeum przywrócił te dzieła do oglądania to nie powinien w ogóle podejmować takiej decyzji. Sztuka nie podlega cenzurze, sztuka musi być wolna. Ta presja, która się tutaj zrodziła jest presją, którą trzeba będzie utrzymywać wtedy kiedy nowa galeria sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym będzie otwierana, żeby nie zapomnieć o żadnym dziele sztuki takim, które chce się pokazać nie kierując się nigdy cenzurze, kruchcianym myśleniem tylko otwartością.
Dzisiaj razem jemy banany przed Muzeum Narodowym. Świętujemy wolność artystyczną i sztukę kobiet. Jednocześnie mówimy stanowcze NIE wobec cenzury sztuki!

#BananChallenge #stopcenzurze

Moja wypowiedź dla Gazety Wyborczej