Artykuł dla Gazety Wyborczej
U Morawieckiego nie ma innych podmiotów rozwoju niż dominujące państwo – jako inspirator, dostarczyciel finansów i wykonawca zadań. Nie ma samorządu. Nie ma sił rynku. I co kluczowe – roli kapitału społecznego, wolności i demokracji
Mottem prezentacji wicepremiera Morawieckiego są słowa marszałka Piłsudskiego. Zwracam na to uwagę, bo myślę, czemu służy ten patriotyczny ozdobnik w dokumencie rządowym. Jeśli ma być zapłonem dla społecznej motywacji do realizacji planu – to dobrze.