Posiedzenie komisji LIBE w PE


Dziś posiedzenie komisji LIBE. O 17:40 sprawozdanie z postępów w UE 2013 – 2020 strategii antynarkotykowej, prezentacja strategii i programu prac na lata 2016 – 2018 przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
Debata na temat na duńskich rozwiązań w zakresie polityki azylowej, wiele kontrowersji.
Raport komisji w sprawie kontroli służb wywiadowczych – gwarancje praw podstawowych i środków zaradczych w UE (w sprawie kontroli parlamentarnej). Kontrola i nadzór w zakresie nadzoru prowadzone przez służby wywiadowcze – potrzebne są jasne zasady, różne rozwiązania w MS.

Prezentacja i ocena europejskiej strategii w zakresie narkotyków i planów EMCDDA: zmniejszenie popytu podaży nielegalnych narkotyków, bardziej skoordynowane wspólne wysiłki UE na rzecz zmniejszenia zagrożeń związanych z narkotykami. Lepsze możliwości Agencji w zakresie narkotyków dla systemu wczesnego ostrzegania i analizy ryzyka.

Gratulacje na nowego Dyrektora EMCDDA Alexisa Goosdeela.

Potrzebujemy więcej polityki europejskiej i zaangażowania w temacie polityki narkotykowej, wspólne zagrożenia, wspólne odpowiedzi – dla zdrowia i życia.