5G – Budowanie europejskiego społeczeństwa cyfrowego
Debata na temat #5G – Budowanie europejskiego społeczeństwa cyfrowego. Technologia ta ma umożliwić przełom w wykorzystaniu internetu w codziennym życiu – od komunikowania się urządzeń miedzy sobą, poprzez wykorzystanie sieci przez autonomiczne samochody, aż do monitorowania stanu zdrowia dzięki spływającym na bieżąco raportom z urządzeń takich jak np. inteligentne zegarki.

Istotne jest, aby analizować i opisywać wszystkie warunki niezbędne do pełnego wdrożenia 5G aż do 2025 roku.

Ważne jest, aby koordynować wysiłki wszystkich zainteresowanych stron, aby osiągnąć cele 5G. Jest oczywiste, że właściwa realizacja wszystkich działań i środków jest kluczem do planu działania 5G, co da wiele korzyści dla europejskiej gospodarki i wszystkich obywateli Europy.