Sektor 3.0
Dziś odbył się Festiwal Sektor 3.0 – Shape your future! w Centrum NAuki Kopernik w Warszawie. 

To największe w Polsce wydarzenie poświęcone wykorzystywaniu nowych technologii w trzecim sektorze. Co roku gromadzi przedstawicieli organizacji non-profit, biznesu, administracji, nauki oraz mediów.

W VI edycji w 2016 roku wzięło udział ponad 600 uczestników z 13 krajów!

Miałem przyjemność wzięcia udziału w debacie międzynarodowej wspólnie z: Iva Walterova – All Digital, prof. Junseok Hwang – Seoul National University, Kineret Karin – Tech For Good Asia, Michał Dżoga – Intel Polska, prof. Peter Gloor – MIT Center for Collective Intelligence. 

Podczas wydarzenia spotkałem się z przedstawieniami ukraińskich ngo. Dyskutowaliśmy o wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych, geoblokingu, robotyki i fake news.