22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
W bieżącym roku uczestników powitano w nowoczesnym i przestronnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Stolica województwa śląskiego jest dziś zagłębiem nowych technologii w ochronie zdrowia, miejscem tętniącym kreatywnością, źródłem inspiracji. W nowej lokalizacji oraz nowoczesnej formule programowej poruszono tematy, które są kluczowe z punktu widzenia rynku medycznego i farmacji, w tym m.in.: 

  • Elektroniczna dokumentacja medyczna 2018
  • Kompetencje menedżerów i kadr medycznych w dobie cyfryzacji
  • Koordynowana opieka zdrowotna
  • Dyrektywa fałszywkowa i wyzwania dla rynku
  • Opieka farmaceutyczna w Polsce i Europie
  • Farmacja szpitalna

Oprócz debat, wykładów, warsztatów i sesji partnerów zagranicznych, zorganizowana zostałą tzw. Strefa Innowacji, czyli wystawa kreatywnych rozwiązań w ochronie zdrowia.

Międzynarodowy Kongres OSOZ jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, naukowcy, lekarze i pielęgniarki, menedżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające w sektorze, studenci uczelni medycznych. Rozmawiamy o wyzwaniach cyfryzacji ochrony zdrowia, prezentujemy praktyczne rozwiązania wdrażane przez liderów rynku z Polski i Europy, informujemy o trendach e-zdrowia.

 

 

Fot. Michał Biel

 

 

Fot. Michał Biel

 

E-ZDROWIE: WSPÓŁPRACA – ZAINTERESOWANIA W EUROPIE

Co jest najważniejsze?

Rozwój e-zdrowia wymaga wspólnych wysiłków wszystkich możliwych partnerów na wszystkich możliwych poziomach – tak szybko, jak to możliwe. Współpraca jest w takim przypadku nie tylko kluczowym słowem, ale potężnym kierowcą !!!

Jakiego rodzaju współpraca jest potrzebna?

Po pierwsze,
Środki i rozwiązania dotyczące opieki zdrowotnej są objęte kompetencjami państw członkowskich. Jeśli więc chcemy wykorzystać wszelkie możliwości e-zdrowia – musimy jak najsilniej rozpocząć współpracę z państwami członkowskimi. Nie może to być obowiązkowe rozwiązanie – ale powinno być promowane i funkcjonować z pewnymi zachętami dla wszystkich. Myślę, że można znaleźć właściwe ramy współpracy w kierunku osiągnięcia celów dotyczących e-zdrowia.
Wspólna praca w tych sprawach umożliwi lepszą identyfikację problemów, wskaże priorytety, pokona bariery.

Po drugie,
Sieć regionalnych i lokalnych władz zainteresowanych paradygmatami zmian systemu opieki zdrowotnej mogłaby zostać ustanowiona jako stała platforma współpracy dla tych, którzy chcą działać wspólnie i dostosować lokalne możliwości do cyfrowej gry zmieniającej e-zdrowie. Bardzo często w wielu krajach UE – władze lokalne i regionalne odgrywają rolę, lub – kompleksową odpowiedzialność za opiekę zdrowotną.
Ważne jest, aby im pomóc, doradzać, uprawniać ich – w ten sposób do wdrożenia e-zdrowia.

Po trzecie,
Jeśli – jest to prawdziwy paradygmat zmian modelu opieki zdrowotnej – od reakcji na choroby, kluczowe jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron: MS, instytucji UE, partnerów jako: lekarze i organizacje pacjentów, przedstawicieli uczelni i biznesu. Jest to najlepszy sposób na zorganizowanie wspólnej promocji kwestii związanych z e-zdrowiem, określenie potrzeb medycznych, bardziej zindywidualizowanych usług, które mogą stworzyć pozytywną presję na rozpoczęcie zmian ze względu na zrozumiałe i widoczne korzyści.

Po czwarte,
Potrzebujemy przejrzystej i skutecznej współpracy w zakresie warunków wdrożenia e-zdrowia ze strony technicznej. Prawdopodobnie, jak to zostało zrobione w obszarze „autonomicznych samochodów” i mobilności, powinniśmy zaprojektować i podpisać umowę o interoperacyjności, standaryzacji, modelach certyfikacji i nowej wysokiej jakości infrastrukturze: 5G i dostępności centrów obliczeniowych wysokiej wydajności dla rozwoju e-zdrowia w Unii Europejskiej. Wszystkie te rozwiązania powinny być zharmonizowane.
Myślę, że niniejsza umowa może być szersza niż tylko techniczne wyzwania – ale zależy to od gotowości państw członkowskich, zaangażowania wszystkich partnerów i przywództwa w tej dziedzinie.

Po piąte,
Istotne jest opracowanie warunków przetwarzania danych zdrowotnych (także danych osobowych, które są bardzo wrażliwe) na podstawie jasnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych, własności i kontroli danych, swobodnego przepływu danych (przy użyciu bezpiecznych sieci, magazynów, Chmury i spełnieniu wszystkich wymogów związanych z zasadami ochrony danych z PKB oraz poufności mechanizmów danych z nadchodzącej regulacji w zakresie prywatności w sieciach elektronicznych). Musi być jasne, jak powinno funkcjonować anonimizacja i pseudonimizacja danych. Musi być jasne, jak wykorzystywać mechanizmy i techniki uzasadnionego zainteresowania – w kwestiach badawczych. Musimy docenić istnienie Kodeksu Postępowania na szczeblu europejskim, w którym współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, koncentrującymi się na wdrażaniu PKB.
Wszystkie zasady dotyczące danych dotyczących zdrowia: gromadzenie, przekazywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ponowne wykorzystanie powinno być zharmonizowane na szczeblu europejskim.

Po szóste,
Ważne jest opracowanie nowego modelu relacji pomiędzy pacjentami a lekarzami. Obie strony mają zasadnicze znaczenie dla właściwego wdrożenia nowych zasad systemów opieki zdrowotnej opartych na mobilności i narzędziach elektronicznych. Ale te obie strony wymagają cyfrowej wiedzy medycznej. Silna współpraca skupiona na tym temacie jest jednym z najważniejszych wyzwań.
Wymaga to widocznych działań publicznych, ale także – zmian w programach nauczania.

Po siódme,
Technologia rozwija się szybciej i szybciej. Kluczowe jest, jakie ramy prawne utworzymy. W konkurencji między technologią a prawodawstwem – technologia jest zawsze szybsza. Stojąc wobec wielu nowych wynalazków i nieprzewidywalnych odkryć – musimy zadbać o potrzebę zasad, standardów, certyfikatów. Nie znaczy to, że w każdej sytuacji będziemy potrzebować silnej regulacji. Ale niektóre przepisy można opisać w „miękkich rozwiązaniach prawnych” – jako wskazówki od szczebla UE, kodeksy postępowania w wielu dziedzinach, przepisy dotyczące samoregulacji i współregulacji.
Będzie o wiele bardziej użyteczne dla rozwoju e-zdrowia, niż od koncepcji silnego prawa.

Po ósmy,
Jasne jest, że technologia i biznes są w stanie kompleksowo zapoczątkować rozwiązania e-zdrowotne. Ale równocześnie jasne jest, że musimy znaleźć wspólne podejście do rozwoju e-zdrowia. Wymaga to – współpracy, a zwłaszcza – współpracy między biznesem a obszarem badawczym. Korzystanie z europejskich pieniędzy, np. Z programu „Horyzont 2020” na potrzeby badań medycznych i medycznych, jest jednym z kluczowych zagadnień na przyszłość i będzie stanowić silne wsparcie dla e-zdrowia.