2016 EU Drug Markets Report


Internet ułatwił dostęp do leków i programu wymiany strzykawek, co ma kluczowe znaczenie dla wymiaru społecznego i ekonomicznego. Prezentacja „2016 EU Drug Markets Report”, sporządzonego przez EMCDDA i Europol odbyła się dziś w obecności komisarza Dimitrisa Avramopoulosa.

The Working Group on Digital Union/ITRE. Dyskutujemy na temat gospodarki danych i chmury. Otwarte, bezpieczne, chronione, wspólne dane są kluczem do rozwoju gospodarki danych.

Przeczytaj raport