mHealth – Position Paper

Position paper mHealth

Według prognoz 37% populacji Europy osiągnie wiek minimum 60 lat do roku 2050. Mając na uwadze, że do tego rośnie częstotliwość zachorowań na choroby przewlekłe i ograniczane są wydatki publiczne na służbę zdrowia, europejskie systemy opieki zdrowotnej wymagają zmian, aby zapewnić lepszy poziom opieki na większą skalę przy zredukowanych zasobach. Tradycyjne systemy opieki zdrowotnej, nastawione na intensywny proces leczenia, nie są w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami bez przeprowadzenia fundamentalnych zmian, które z kolei przyczynią się do stworzenia zrównoważonej opieki zdrowotnej tylko pod warunkiem uwzględnienia nowych możliwości. Potrzebne są konkretne działania w zakresie innowacji, aby sprawić, że przemiana systemu opieki zdrowotnej faktycznie się dokona.

Dzisiejsze podejście nastawione na świadczenie intensywnej opieki zdrowotnej w przypadku występowania ostrych ataków choroby należy zmienić na podejście skoncentrowane na leczeniu chorób przewlekłych, w taki sposób, aby zmniejszyć zależność pacjentów od szpitali i umożliwić zintegrowaną opiekę medyczną na wszystkich poziomach systemu opieki zdrowotnej.

Udana reorganizacja świadczenia usług medycznych powinna być przeprowadzona, przyjmując przejrzyste podejście oddolne, aby budować zaufanie i synergie pomiędzy różnymi stronami. Powinna ona włączyć technologie teleinformatyczne (ICT) i aplikacje, które umożliwiłyby przeprowadzenie działań edukacyjnych i wykorzystanie nowych metod organizacji. Dzięki przełomowym technologiom nowy model organizacji systemów opieki zdrowotnej może być w dużo większym stopniu zorientowany na potrzeby pacjentów i ich oczekiwania. Usługi medyczne mogą być spersonalizowane we wszystkich aspektach, poczynając od przyjaznego dla pacjentów systemu elektronicznych recept aż po indywidualne modele terapii. Model, w którym pacjenta stawia się w centrum, powinien być podstawą dla tego rodzaju reorganizacji.

Jest to sposób na zbudowanie prewencyjnego systemu opieki zdrowotnej wykorzystującego narzędzia wczesnego ostrzegania dzięki technologii monitorowania stanu zdrowia w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu systemowi pacjenci mają możliwość wzięcia odpowiedzialności za ich stan zdrowia.

Przygotowanie konkretnej, wielowymiarowej MAPY DROGOWEJ dla potrzeb zmiany paradygmatu z zakresu ochrony zdrowia będzie jedynie możliwy wraz z zaangażowaniem wszystkich zainteresowanych stron: środowiska pacjentów, lekarzy oraz państwa.

Zintegrowane podejście przyspieszy zachodzenie procesów ważnych nie tylko z punktu widzenia pacjenta i zwiększających jakość spersonalizowanych usług, ale wpłynie istotnie na poprawę europejskich systemów opieki zdrowotnej, które wymagają zmiany paradygmatu. Indywidualne oczekiwania będą iść w parze ze zmianami systemowymi, a ich wynikiem będzie wspólny i wydajny system opieki medycznej.

12746522_10153205892477084_1591010934_n 12736405_10153205892497084_1527511623_n

12695899_10153205892472084_1244857573_n 12714360_10153205892492084_1887372098_n

12722562_10153205892502084_1063976745_o 2 3

Pozostaw odpowiedź